Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Politiske organisering

Lom kommune har formannskap og kommunestyre.

Formannskapet har 5 medlemmar og kommunestyret har 17 medlemmar.

I tillegg kan det oppnemnast særskilte saksutval, som har frå 2 til 5 medlemmar valde av kommunestyret eller formannskapet. Saksutvalet skal sende saker tilbake til kommunestyret eller formannskap, og verker innafor dei tidsrammer og mandat som er sett.

Kommunen praktiserer og å oppnemne eit eige budsjettutval som tek for seg komande årsbudsjett og økonomiplan. I tillegg vert det oppnemnt ei valnemnd og eit valstyre.

Utanom formannskap og kommunestyre har Lom kommune desse utvala:

  • Administrasjonsutval
  • Arbeidsmiljøutval
  • Ungdomsråd
  • Eldreråd
  • Kommunalt råd for funksjonshemma
  • Takstutval
  • Overtaktsnemnd
  • Vilt og innlandsfiskenemnd
Laster...